Lapin Lumirastit ja SM-erikoispitkä matka Pellossa 6.-9.4.2012

Navigointi

Uusimmat uutiset

Pellon kunta

Tävlingsinbjudan

Lapin Lumirastit och FM i ultralångdistans i Pello 6.-9.4.2012

Regler och direktiv

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds grenregler, specialdirektiven för skidorienterings FM 2012 och arrangörernas direktiv.

Tävlingsdagar och sträckor

Fredag 6.4.2012 sprint
Söndag 8.4.2012 ultralångdistans (FM-tävling)
Måndag 9.4.2012 medeldistans

Klasser

I alla deltävlingar finns klasserna H12-85, D12-80 och H/D21C. I den andra deltävlingen (Finska Mästerskap i ultralångdistans) är FM-klasserna H16-85 och D16-80. Deltagarrätt FM-tävling är enhetlig med Finlands orienteringsförbunds regler. Andra (t.ex. tävlare från utlandet som inte representerar finsk förening) kan delta i dessa klasser som en del av nationella Lapin Lumirastit -tävlingen. I andra deltävlingen finns också de nationella klasserna H/D12-14 och H/D21C.

Deltagaravgifter

Deltagaravgiften i Finska Mästerskapen (andra deltävlingen i Lapin Lumirastit) i FM-klasserna är 27,70 euro. I klasserna H/D12 och H/D14 är deltagaravgiften 13 euro och i klasserna H/D21C 17 euro.

I den första och tredje deltävlingen i Lapin Lumirastit är deltagaravgifterna följande: i klasserna H/D12 och H/D14 är deltagaravgiften 13 euro/dag och i andra klasser 17 euro/dag.

Deltagaravgiften betalas in till Orienteringsförbundets IRMA-tjänst i samband med anmälan.

Anmälan gjord per post eller e-post ska betalas som efteranmälan (se här).

Anmälan

Senast torsdag 29.3.2012 kl. 24:00 främst via Orienteringsförbundets IRMA-tjänst (beskrivningar) eller per post till adressen Risto Kivinen, Karjaskyläntie 87, 24100 Salo. I samband med anmälan ska tävlandes Emit-nummer uppges. Till dem som inte uppger Emit-nummer i samband med anmälan reserveras ett hyreskort som fås på tävlingsplatsen från infon till ett pris av 5 euro/dag eller 10 euro/3 dagar.

Utländska föreningar som inte har möjlighet att använda IRMA-tjänsten kan göra anmälan också per e-post risto.kivinen(at)resultfellows.com senast torsdag 29.3.2012 kl. 24:00.

Efteranmälan

Till FM-tävlingen kan man inte efteranmäla sig och inte heller försenade anmälningar beaktas.

Till Lapin Lumirastit tas efteranmälningar emot mot en 1,5-gånger normal tävlingsavgift. Efteranmälningar tas emot t.o.m. tisdag 3.4.2012 kl. 24:00 till e-postadressen risto.kivinen(at)resultfellows.com.

Efteranmäldas deltagaravgift bör betalas in i samband med efteranmälan till Pellon Ponsis orienteringssektions konto:
IBAN: FI83 1171 3000 110010, BIC: NDEAFIHH

Stämplingssystem

Emit-stämplingssystem.

Vägvisning

Till första deltävlingen från riksväg 21 i centrum av Pello. Tävlingscentralens adress är Kenttätie 2, 95700 Pello. Koordinater: 66.77789778, 23.97358996.

Till den andra och tredje deltävlingen från väg 83, 6 km från Pello mot Rovaniemi. Tävlingscentralens adress är Ritavalkea, 95700 Pello. Koordinater: 66.80565259, 24.11956608.

Parkering

Max. 300 m från tävlingscentralen.

Start

Fredag 6.4.2012 är första start kl. 15:00. Mellantidsstart. Starten är i tävlingscentralen.

Söndag 8.4.2012 sker första start kl. 10:00. I klasserna H/D21 är det gemensam start, i andra klasser mellantidsstart. Starten är i tävlingscentralen.

Måndag 9.4.2012 sker första start kl. 10:00. I klasserna H/D21 är det jaktstart, i andra klasser mellantidsstart. Starten är i tävlingscentralen.

Karta

Skidorienteringskarta 3/2012, ekvidistans 5 m. I sprinten är skalan 1:5000, på den ultralångadistansen 1:10 000 eller 1:15 000 beroende på klass och i medeldistansen 1:10 000. Kartans storlek i sprinten och på medeldistansen är A4. Storleken i ultralångadistansen är A4 eller A4S beroende på klass.

Terräng

I den första deltävlingen flack skogs- och åkerterräng. I andra och tredje deltävlingarna fjällterräng med märkbara höjdskillnader.

GPS-tracking

I klasserna H/D21 troligtvis alla dagar.

Priser

I FM-tävlingen delas medaljer och minnespris åt de tre bästa. Dessutom plaketter enligt Orienteringsförbundets regler.

I sista deltävlingen i Lapin Lumirastit delas prisen enligt sammanlagda resultat.

Tävlingscentral

I första deltävlingen Pellos centralidrottsplan och Ponnen urheilutalo.

I andra och tredje deltävlingen Ritavalkea skidcentrum.

Tvätt

I tävlingscentralen.

Vallning

I första deltävlingen finns det inga skilda vallningsutrymmen. Vid andra och tredje deltävlingen finns det begränsat vallningsutrymme och vägguttag.

Barnpassning

I tävlingscentralerna, plats bör reserveras på förhand av Mirja Vuopio (Mirja.Vuopio(at)metla.fi, +358 400 596 804) senast 3.4.2012.

Inkvartering

Hotell Pellonhovi (+358 16 513 911, info(at)pellonhovi.fi)
Motell Ruskalinna (+358 40 582 2429, info(at)ruskalinna.fi)

Det finns också möjlighet till skolinkvartering till ett pris på 50 euro/person för hela Lumirastit-helgen (to-må) eller 15 euro/person/natt. Se vidare information om skolinkvartering och andra möjliga inkvarteringsställen från tävlingssidorna (på finska).

Se information om inkvarteringsmöjligheter i Pello också på web-adressen http://travelpello.fi/en/accommodation/ eller http://www.booking.com/pello.

Möjliga ändringar och köldgräns

Ändringar beroende av snömängden eller temperatur kan ses från tävlingssidorna. Köldgräns är -20 C en timme före start. Enligt tävlingsjuryns beslut kan tävlingen flyttas. Om tävlingen måste inhiberas på grund av naturförhållanden kan arrangörerna hålla en del av anmälningsavgiften.

Funktionärer

Tävlingsledare Antti Ekonoja (antti(at)ekonoja.net, +358 40 765 6603)
Banläggargruppens ledare Olli-Markus Taivainen (suojuotti(at)hotmail.com, +358 40 182 6917)
TD Unto Kanerva (unto.kanerva(at)elisanet.fi, +358 40 530 6375)
Bankontrollant Mikko Ojanaho, KemU (mikko.ojanaho(at)ulapland.fi, +358 40 581 6446)
Resultatservice Result Fellows / Risto Kivinen (risto.kivinen(at)resultfellows.com, +358 44 058 3583)
Informatör Antti Ekonoja (antti(at)ekonoja.net, +358 40 765 6603)

Tävlingssidor

http://www.pelpo.net/lumirastit2012/

Välkommen att fira påsk i skidorienteringens tecken!

Pellon Ponsi ry

Lapin Lumirastit ja SM-erikoispitkä matka 2012 - Pellon Ponsi