SM-keskimatka H21 B1, Joutseno (24/05/2014) SM-keskimatka H21 B1, Joutseno (24/05/2014)