Tunturisuunnistus 6.-7.8.2011 Vuontispirtillä

Navigointi

Uusimmat uutiset


Tävlingsinbjudan

Finlands Fjällorientering vid Vuontispirtti 6.-7.8.2011

Klasser

Parklasser: H21A, B, C, D21A, C, blandparklasser: HDA, B, C, klasser med maximal sammanlagd ålder: H32, 38, D32, 38, klasser med minimisammanlagd ålder: H80, 95, 110, 125, 140, D80, 95, 110, 125

Individuella klasser: HA, HB, DA, DB

Konditionsklass: Du kan delta individuellt eller som par.

I blandparklasserna (HDA, B och C) får paret ålderskompensation 1 min/år då parets sammanlagda ålder överstiger 70 år. Tävlarnas födelseår bör uppges i samband med anmälning i dessa klasser.

Banlängder

Ultralånga banor (1,5 – 2 x långdistans)

Deltagaravgifter

Betalas i samband med anmälan till Pellon Ponsis orienteringssektions konto:
IBAN: FI83 1171 3000 110010, BIC: NDEAFIHH

Om möjligt, uppge din förenings referensnummer när du betalar.

Parklasser: 60 €/par
Individuella klasser: 36 €/person
Konditionsklass: 26 €/person

Anmälningsavgiften för en dag är hälften av de föregående nämnda avgifterna.

Anmälningar

Senast torsdag 28.7.2011 kl. 24:00 främst genom att använda tävlingssidornas anmälningstjänst eller per post till adressen Risto Kivinen, Karjaskyläntie 87, 24100 Salo. Tävlandes Emit-nummer bör uppges i samband med anmälan. Till anmälda utan Emit-nummer reserveras ett Emit-hyreskort som fås från infon mot en avgift på 5 €. I blandparklasserna (HDA, B ja C) ska de tävlandes födelseår också uppges i samband med anmälan.

Till konditionsklassen kan man anmäla sig också på tävlingsplatsen, men förhandsanmälan rekommenderas.

Efteranmälan

Mot 1,5-gånger normal tävlingsavgift senast tisdag 2.8.2011 kl. 24:00 via e-post risto.kivinen(at)resultfellows.com. Undantag utgör konditionsklassen, till vilken man kan anmäla sig för normal avgift ännu på tävlingsplatsen.

Stämpling

Emit-stämpling, i parklasserna ska båda tävlande använda eget Emit-kort.

Vägvisning

Från väg 79 vid Särkijärvi (11 km från Muonio), varifrån 40 km till tävlingscentralen. Tävlingscentralens adress Vuontispirtintie 267, 99340 Raattama. Koordinater: 68.15410752, 24.11995691.

Parkering

Vägrensparkering max 1 km från tävlingscentralen.

Start

På lördag samstart kl. 14:00. Avstånd till start max 2,5 km.
På söndag jakstart från kl. 10:00. Avstånd till start max 1 km.
Konditonsorientering: på lördag samstart kl. 14:00, på söndag start mellan kl. 10:45-12:00.

Karta

Fjällorienteringskarta 7/2011, ekvidistans 10 m, skala 1:25 000

Terräng

Fjällterräng vid Pallas-Ounastunturi med god framkomlighet, stora höjdskillnader. Ca. 40 % av kartan är öppet område.

Priser

Priser utdelas enligt sammanlagda resultat. I konditionsklassen lottas prisen ut.

Tävlingscentrum

Fjällhotellet Vuontispirtti

Tvätt

Inomhus i tävlingscentralen.

Barnpassning

I tävlingscentralen. Platser bör reserveras på förhand av informatören senast 2.8.2011.

Inkvartering

Se alternativ på tävlingssidorna.

Funktionärer

Tävlingsledare Pekka Autto (040-5226679)
Banläggare Arto Vilppola (040-8684980)
Övervakare Jorma Pietiläinen LänRa (0400-391419)
Informatörer Markku Taivainen (markku.taivainen@pp.inet.fi, 040-5778911) och Antti Ekonoja (antti@ekonoja.net, 040-7656603)

Tävlingssidor

http://www.pelpo.net/tunturi2011/

Välkommen!

Pellon Ponsi ry

Suomen Tunturisuunnistus 2011 - Pellon Ponsi