Pellon Ponsi ry                                    Pöytäkirja

Suunnistusjaosto

co Tapani Takalo

Petäjätie 32

95700 PELLO           

 

 

 

Kokouspaikka             Tuomo Korteniemen kotona, Hellantintie 30

 

Kokousaika                 Tiistai 15.2.2005 klo 19.00–20.30

 

 

Paikalla: Raija Ekonoja, Veijo Ekonoja, Erkki Konttajärvi, Tuomo Korteniemi (PJ), Markku Matti, Antero Pantsar, Tapani Takalo (Siht.)

 

 

Asiat:

 

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

 

3. Luetaan edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sillä muutoksella, että Veijon nimi oli jäänyt jaoston jäsenten listalta. Se lisätään listaan.

 

4. Jaoston toiminnan järjestäytyminen, vastuualueiden jako

Veijo iltarastivastaava, Markku Matti nuorisovastaavana, Markku Taivainen tiedotus, Raija ja Markku Taivainen kilpailuihin ilmoittaminen ja talous, Antti huippu-urheilu, Jaana Pantsar köökivastaava, Mauri Huusko karttavastaava.

 

5. Jaoston taloudellinen tilanne

Jaostolla on tällä hetkellä noin 7000 € tilillä. Koko vuoden budjetti on 13000 €.

 

6. Varainhankinta

Tähän mennessä on taloudellista tukea saatu talkootoiminnasta, Metsäliitolta, Pelloplast Oy:ltä, Väylä-Yhtiöiltä, Metsänhoitoyhdistykseltä ja Suomen rehulta.

Keskusteltiin pääsponsorin hankinnasta jaostolle. Useita ehdotuksia tuli esille.

Keskusteltiin myös tulevasta talkoo- ja varainhankinnasta. Esille tuli mm. 17.3. ruokatarjoilut ja jäänlähtöveikkaus.

 

7. Hiihtosuunnistuskausi

Kausi on ollut tähän saakka menestyksellinen. Parhaana saavutuksena on Olli-Markus Taivaisen viestipronssi nuorten MM-kisoissa.

 

8. Kesäkauden kilpailut.

On ilmoitettu 2 joukkuetta Jukolaan ja 1 joukkue Tiomilaan.

 

9. Kevään nuorisotoiminta.

Markku Matti vetää Oravapolkutoimintaa. Veijo lupasi avustaa hieman edistyneemmille tehtävissä harjoitteissa. Markku toi esille Ponnen lapsille ja varhaisnuorille suunnatun ohjaus- ja harrastetoiminnan tiiviimmän yhdistämisen. Tapani lupasi ottaa asian esille Ponnen hallituksen kokouksessa.

 

10. Iltarastit

Veijo tekee iltarastivuorolistan ja hoitaa organisoinnin. Toivottiin, että tulokset julkaistaan paikallislehdessä.

 

11. Lapin mestaruuskisat

Ajankohta on 13.-14.8. eli yhtä aikaa maaseutunäyttelyn kanssa.

Veijo pyytää Mauri Huuskoa ratamestariksi. Kunta tekee ilmakuvauksen ja sieltä saadaan myös stereokartoitus.

Antti Ekonoja ja Pekka Varis hoitavat ajanoton.

Veijo pyytää Kyösti Mäkikyröä ja Jouko Ekonojaa lähtöön.

Raija Ekonoja ja Jaana Pantsar pyydetään vetämään ravintolatoimintaa.

Veijo lupautui kilpailun johtoon.

 

12. Arvokilpailujen hakeminen tulevaisuudessa

Keskusteltiin hiihtosuunnistuksen SM- ja PM- sekä MC-kisojen hausta tuleville vuosille. Samoin mahdollisesti Fin5 ja Jukolan järjestämismahdollisuuksista. Päätettiin selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä, mitkä ovat lähimmät avoimet ajankohdat.

 

13. Päätettiin, että puheenjohtaja Tuomo Korteniemellä ja talousvastaavilla Raija Ekonojalla ja Markku Taivaisella on tilien käyttöoikeus Osuuspankissa ja Nordeassa.

 

14. Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään huhti-toukokuun vaihteessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30.

 

 

Pellossa

 

 

 

Tuomo Korteniemi                                          Tapani Takalo

puheenjohtaja                                                  sihteeri