Pellon Ponsi orientering

Öppen nationell orienteringstävling

Tornionlaakson rastipäivät i Pello 9.-10.6.2007

Klasser
H21A, B, C, H12, H13, H14-80, D21 A, C, D12, D13, D14-70, H/D12TR, H/D10RR.

Deltagaravgifter
H/D10-14 12 e, H/D16-18 16 e, övriga 20 e. Anmälningsavgiften för en dag är hälften av de föregående.

Banlängder
Medeldistans på lördag och långdistans på söndag. På söndag jaktstart i klasserna H21A och D21A.

Anmälningar
Föreningsvis, helst per e-post (om möjligt i Pirilä-format) till adressen anjoekon@jyu.fi senast måndag 4.6. kl. 18.00 eller per post senast fredag 1.6. (poststämpel) till adressen: Raija Ekonoja, Niemitie 13, 95700 Pello. Deltagaravgifterna inbetalas i samband med anmälan, kontonummer 564309-215734. Använd föreningens referensnummer. Utländska klubbar kan betala på tävlingsplatsen.

Efteranmälan
Mot dubbelavgift senast torsdag 7.6. kl. 16.00 till adressen anjoekon@jyu.fi eller tel. 040 504 1848.

Stämplingsystem
I tävlingen används Emit. Emit-brickor finns att hyra mot en avgift på 4 euro. Behov av hyrbricka skall meddelas i samband med anmälning.

GPS-uppföljning
I tävlingen används GPS-uppföljning på söndag i klasserna H21A och D21A.

Vägvisning
Från väg 83, 6 km från Pello mot Rovaniemi.

Parkering
I tävlingscentralen.

Start
På lördag kl. 13.00 och på söndag kl. 10.00.

Karta
1:10000, i sex färger, ekvidistans 5m, 5/2007. I båda tävlingarna används olika utskriftskartor.

Funktionärer
Tävlingsledare Veijo Ekonoja, banläggare Mauri Huusko, övervakare Jorma Pietiläinen LänRa, informatör Antti Ekonoja, anjoekon@jyu.fi, 040 765 6603.

Starttider
Startiderna finns på föreningens hemsida: http://koti.mbnet.fi/anaeko/pelpo/. Förfrågningar to 7.6. kl. 19-21 på tel. (016) 513 106.

Omklädning och tvätt
Inomhus i tävlingscentralen.

Pris
Pris utdelas enligt sammanlagda resultat.

Inkvartering
Förfrågningar till Veijo Ekonoja på tel. 040 508 8491.

Välkommen!

Pellon Ponsi ry

http://www.pelpo.net/web/rastipaivat07/inbjudan.html
© Antti Ekonoja () <URL: http://www.ekonoja.net>
Päivitetty: 2007-06-05


PelloPlast Metsänhoitoyhdistys Länsi-Raja Pohjois-Suomen Metsämarkkinat LKV Pellon kunta Songan Taimi Salmenpalon Saha Fin Forelia Noname Pekan GPS-seuranta