Pellon Ponsi suunnistus

Uutinen

Takaisin uutisiin

Ponnen suunnistajia epäillään pienoislmastokatastrofin aiheuttamisesta Luotu: 2009-04-01 14:08:40 (O-M), Päivitetty: 2009-04-01 14:28:36 (O-M)

Pellon Ritavalkealla viime syksyn ja talven aikana suoritetut tutkimukset horjuttavat Pellon Ponnen suunnistajien harjoitusrauhaa legendaarisessa urheilupyhätössä.

Ilmastotutkijat Kimmo Ruosteenoja sekä James Hansen ovat vuosikausia kummastelleet massaspektrometrinsä mallia kolmoiskvadrupoli lähettämiä lukemia Ritavalkean ylänkölaakson ilmasto-oloista. Ilmastossa on havaittu poikkeavia lämpötilan kasvulukemia sekä aureen voimakasta kehitystä.

Historiallisesti ilmakehän hiilidioksidin ja metaanin pitoisuudella sekä maapallon keskilämpötilan välillä on vallinnut voimakas yhteys. Tämän perusteella ja teoreettisten ilmastomallien avulla on arvioitu, että esimerkiksi Länsi-Lapin keskilämpötila nousee vuoteen 2100 mennessä usealla asteella ja jatkaa nousuaan useita vuosisatoja. Nykyinen konsensusarvio vuodelle 2100 on noin 1,5 astetta, mutta arvioon sisältyy huomattavaa epävarmuutta. Globaalin ilmastonmuutoksen vuoksi yleisesti Länsi-Lappilainen ilmasto on viime vuosina muuttunut sadan vuoden keskiarvoon verrattuna noin 0,5 astetta. Aureen kehitys on koko alueella pikemminkin heikennyt.

Ritavalkean laakson keskilämpötilan nousu on tapahtunut huomattavasti muuta aluetta voimakkaammin, noin 2,5 astetta sadan vuoden keskiarvoon verrattuna. Alueen konsensusarvio vuodelle 2100 on noin 8,5 astetta. Lisäksi aureen kehittymisessä on havaittu huomattavaa voimistumista. Ritavalkean pienoisilmastonmuutosta voidaankin hyvällä syyllä kutsua todelliseksi pienoisilmastokatastrofiksi.

Viime syksyn aikana Ritavalkean pienoisilmastossa tapahtuneet entistäkin radikaalimmat muutokset saivat Yhdysvaltain Meren ja ilmastontutkimuslaitoksen NOAA:n tutkijat Kimmo Ruosteenojan ja James Hansenin pelkäämään pienoisilmastokatastrofin mahdollista laajenemista. He päättivät ottaa selvää pienoisilmastonmuutoksen mahdollisista aiheuttajista:

-Massaspektrometrimme ilmoitti rajuja muutoksia Ritavalkean tutkimusalueen aurepitoisuuksissa ilmalitraa kohti etenkin tiistai-iltaisin ja viikonloppuisin. Tavallisen sumupitoisuuden ollessa 2-3%, tiistai-iltaisin pitoisuus nousi 20-25%:iin ja viikonloppuisin parhaimmillaan jopa hälyttäviin 69%:n lukemiin.

-Useimpina iltoina alueella harjoitteli Pellon Ponnen suunnistajia. Etenkin tiistai-iltoina ja viikonloppuisin meno oli äärimmäisen rajua katseltavaa. Laskimme havaintomme yhteen ja muodostimme uuden hypoteesin, jonka mukaan suunnistajat aiheuttaisivat muutokset koventuneella syys- ja talviharjoittelullaan.

-Asensimme urheilijoiden keuhkoihin laitteet, jotka mittasivat harjoituksessa syntyvää hiilidioksidipitoisuutta. Lisäksi mittasimme urheilijoiden iholta haihtuvan urean pitoisuuksia. Päädyimme uudistetun hypoteesin mukaiseen lopputulemaan.

Sademäärät ja lämpötilan nousu

Yritimme haastatella juttuumme Ponnen suunnistajien manageria, Antti Ekonojaa, mutta hän ei suostunut kommentoimaan. Huippusuunnistaja Taneli Pantsarin puhelimeen ei saatu yhteyttä. Jyväskylästä yllätetty, suurimpana pienoisilmastokatastrofin aiheuttajana pidetty Ponnen suunnistustähti Olli-Markus Taivainen kommentoi lyhyesti kysymyksiimme:

-Aure helpottaa alkusyksyisiä hiihtolenkkejä kun se sataa lumena.

Lisäuteluihin hän vastasi käymällä kuvaajamme kimppuun.

Olli-Markus piilopaikassaan

Taivaisen hiiltymisen ymmärtää, sillä näinä ilmastonmuutoksen ankeina aikoina pienoisilmastokatastrofin aiheuttamisesta saattaa seurata pitkiä ja kalliita oikeudenkäyntejä.

Vastaavanlaisia pienoisilmastokatastrofin alkuja on esiintynyt muun muassa Rovaniemellä, Jyväskylässä, Oulussa, Sastamalassa, Pudasjärvellä ja Vaasassa.

Takaisin uutisiin

http://www.pelpo.net/web/rte/uutinen.php
© Antti Ekonoja () <URL: http://www.ekonoja.net/>
Päivitetty: 2009-04-01


PelloPlast Metsnhoitoyhdistys Lappi Pohjois-Suomen Metsmarkkinat LKV Pellon kunta Pekan GPS-seuranta